top of page

Privacyverklaring

 

Wij streven ernaar de privacy van onze klanten te beschermen.
Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over hoe wij informatie verzamelen en gebruiken.

Het betreft gegevens die u kunnen identificeren, zoals u naam, e-mailadres, adres of andere contactgegevens die u ons verstrekt wanneer u zich bij ons inschrijft of ingeschreven heeft.
4PetsOnly, gevestigd aan Sionsweg 70, 2286 KN te Rijswijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
4PetsOnly
Sionsweg 70
2286 KN Rijswijk
Telefoon: 06 16407543

Suzanne Kalden en Judith Fransen zijn  verantwoordelijk voor de Gegevensbescherming van 4PetsOnly.
Wij zijn te bereiken te bereiken via forpetsonly@oulook.com

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

4PetsOnly verwerkt u persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • Gegevens Dieren

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in de online agenda, correspondentie of telefonisch

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

Onze dienstverlening via de online agenda heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neemt u dan contact op met ons via forpetsonly@outlook.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

4PetsOnly verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling

 • Verzenden van een nieuwsbrief of belangrijke informatie

 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening

 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • Om desgewenst goederen en of diensten bij u af te leveren

 • 4PetsOnly analyseert ook uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en de inhoud hiervan daarmee beter af te stemmen op uw voorkeuren

 • 4PetsOnly verwerkt ook persoonsgegevens als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld gegevens die we nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

 

4PetsOnly neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van4PetsOnly) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

4PetsOnly bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens verzameld worden. Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig is om de activiteiten uit te voeren die in deze Privacyverklaring zijn uiteengezet, anderszins aan uw meegedeeld zijn of zolang als toegestaan door toepasselijke wetgeving.

 

Delen persoonsgegevens met derden

 

4PetsOnly verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid jegens uw gegevens. 4PetsOnly blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

bottom of page