top of page

4PetsOnly laat vanwege de individuele honden uitlaatservice in principe alle honden uit. Ongeacht welke kenmerken dan ook.

*Maar 4PetsOnly kan ten allen tijde zonder opgaaf van reden een hond weigeren.

*De hond wordt bij u thuis of op het werk opgehaald en weer teruggebracht door 4PetsOnly.

*De eigenaar van de hond zorgt ervoor dat de hond op de afgesproken plaats en tijdstip aanwezig is.

*4 PetsOnly kan indien gewenst in het bezit gesteld worden van een huissleutel. Hiervoor wordt een sleutelcontract getekend. Indien de klant geen sleutelcontract heeft en niet op afgesproken plaats en tijdstip aanwezig is, of lijkt te zijn, waardoor de afspraak geen doorgang kan vinden, wordt de afspraak in rekening gebracht.

*Wanneer een vaste uitlaattijd is overeengekomen, behoudt 4PetsOnly het recht om deze tijden, vanwege planningstechnische redenen, eenzijdig te wijzigen met maximaal 1 uur. *De eigenaar dient minimaal WA-verzekerd te zijn. Vraag na of uw hond is meeverzekerd. De eigenaar van de hond blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de daden van zijn hond.

*De verantwoordelijkheid voor de inentingen en het controleren op vlooien/teken liggen te allen tijde bij de eigenaar. Dit geldt ook voor “preventief” behandelen bij vlooien/teken plus de bijbehorende kosten.

*4PetsOnly kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies van de hond en/of toebehoren.

*4PetsOnly spreekt van te voren met de eigenaar af of het mogelijk is om de hond los te laten lopen, of dat er aangelijnd uitgelaten dient te worden. De eigenaar dient aan te geven als de hond niet los mag lopen. Dit kan zijn bij een besmettelijke ziekte, als de hond loops is, of andere redenen die actueel zijn. In dat geval laat 4PetsOnly aangelijnd uit.

 

Sionsweg 70/ 2286 KN/Rijswijk. Tel: 0616407543. KvK:71854088 . 

 

Algemene Voorwaarden

 

*Mocht er iets gebeuren tijdens het uitlaten van uw hond dan heeft 4PetsOnly het recht om naar de dichtst bijzijnde dierenarts te gaan om uw hond te laten behandelen. De kosten zijn te allen tijden voor de eigenaar. 4PetsOnly kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ziektes of verwondingen die uw hond op kan lopen tijdens het uitlaten. Bij schade door uw hond aan derden kan 4PetsOnly niet aansprakelijk worden gesteld. . Dit geldt zowel voor mens, dier als goederen.

*De eigenaar van de hond accepteert dat de hond bij thuiskomst vies en nat kan zijn en treft hier zelf maatregelen voor. Echter, 4PetsOnly laat de hond zo schoon en droog mogelijk in de woning achter. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de door de eigenaar beschikbaar gestelde middelen. 4PetsOnly kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de woning en/of inboedel, veroorzaakt door een natte en/of vieze hond. “4PetsOnly individuele honden uitlaatservice kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of inbraak in/aan de woning. Is dit echter te wijten aan misbruik van de aan 4PetsOnly beschikbaar gestelde sleutel of wel ernstige nalatigheid, dan dient dit aantoonbaar worden gemaakt.

*Uw hond dient in het bezit te zijn van een goede halsband en riem. Indien mogelijk (niet noodzakelijk) daaraan een penning met naam, adres en telefoonnummer.  *Abonnementen hebben een geldigheid van 1 maand. Een gekozen abonnement wordt aan het einde van de looptijd automatisch stilzwijgend verlengd, tenzij de klant tijdig heeft aangegeven deze te willen beëindigen. Hierbij wordt een opzegtermijn van minimaal 2 weken voor het aflopen van het abonnement gehanteerd. Indien u zelf besluit te stoppen met 4PetsOnly is geen teruggave van gelden mogelijk.

 

Sionsweg 70/ 2286 KN/Rijswijk. Tel: 0616407543. KvK: 71854088 . 

 

*De betaling dient vooraf te gebeuren. Bij gebruik van een abonnement dient de betaling uiterlijk op de eerste wandeldag van het desbetreffende abonnement te zijn voldaan, tenzij anders is overeengekomen. Op weekend en feestdagen geldt een toeslag op het tarief van 20% Wanneer betaling achterwege blijft, kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht. De hoogte hiervan is 20% van het totale openstaande bedrag. Bij herhaaldelijke wanbetaling zal 4PetsOnly de overeenkomst ontbinden.

*Annuleren van een wandeling kan tot uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de betreffende wandeling.  Er vind geen restitutie plaats, maar de niet genoten uitlaat kan binnen 2 maanden, op basis van beschikbaarheid, elders worden ingepland. Uitzondering hierop is een aangesloten vakantieperiode van 14 dagen of meer. In die gevallen is restitutie mogelijk.

*Wanneer de klant tijdens vakanties de uitlaatservice wenst stop te zetten, dan dient deze dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 1 maand van te voren door te geven aan 4PetsOnly. 

*Bij sneeuw of gladheid zijn wij genoodzaakt de wandeling te annuleren. Ook bij temperaturen boven de 35 graden zullen wij de wandeling moeten annuleren. 

*In geval van ziekte of overmacht komt de uitlaatservice voor die dagen noodzakelijkerwijs te vervallen. Tussen 4PetsOnly en de klant wordt een overeenkomst afgesloten waarin wordt gerefereerd naar de algemene voorwaarden. 4PetsOnly behoud zich het recht de algemene voorwaarden en de tarieven te wijzigen.

bottom of page