top of page

“Dogs2Care individuele honden uitlaatservice en puppybegeleiding” laat vanwege de individuele uitlaat mogelijkheden in principe alle honden uit. Ongeacht welke kenmerken dan ook. “Dogs2Care individuele honden uitlaatservice en puppybegeleiding” kan te allen tijde zonder opgaaf van reden een hond weigeren. De hond wordt bij u thuis of op het werk opgehaald en weer teruggebracht door “Dogs2Care individuele honden uitlaatservice en puppybegeleiding”. De eigenaar van de hond zorgt ervoor dat de hond op de afgesproken plaats en tijdstip aanwezig is. “Dogs2Care individuele honden uitlaatservice en puppybegeleiding” kan indien gewenst in het bezit gesteld worden van een huissleutel. Hiervoor wordt een sleutelcontract getekend. Indien de klant geen sleutelcontract heeft en niet op afgesproken plaats en tijdstip aanwezig is, of lijkt te zijn, waardoor de afspraak geen doorgang kan vinden, wordt de afspraak in rekening gebracht. Wanneer een vaste uitlaattijd is overeengekomen, behoudt ”Dogs2Care individuele honden uitlaatservice en puppybegeleiding” het recht om deze tijden, vanwege planningstechnische redenen, eenzijdig te wijzigen met maximaal 1 uur. De eigenaar dient minimaal WA-verzekerd te zijn. Vraag na of uw hond is meeverzekerd. De eigenaar van de hond blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de daden van uw hond. De verantwoordelijkheid voor de inentingen en het controleren op vlooien/teken liggen te allen tijde bij de eigenaar. Dit geldt ook voor “preventief” behandelen bij vlooien/teken plus de bijbehorende kosten. “Dogs2Care individuele honden uitlaatservice en puppybegeleiding” kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies van de hond en/of toebehoren. “Dogs2Care individuele honden uitlaatservice en puppybegeleiding” spreekt van te voren met de eigenaar af of het mogelijk is om de hond los te laten lopen, of dat er aangelijnd uitgelaten dient te worden. De eigenaar dient aan te geven als de hond niet los mag lopen. Dit kan zijn bij een besmettelijke ziekte, als de hond loops is, of andere redenen die actueel zijn. In dat geval laat “Dogs2Care individuele honden uitlaatservice en puppybegeleiding” aangelijnd uit. Dogs2Care individuele honden uitlaatservice en puppybegeleiding.

 

Nieuwlandstraat 106. 2729DW. Zoetermeer. Tel: 0628409579. KvK: 51932717. www.dogs2care.nl ING bank: 6011852 Dogs2Care Algemene Voorwaarden

 

Mocht er iets gebeuren tijdens het uitlaten van uw hond dan heeft “Dogs2Care individuele honden uitlaatservice en puppybegeleiding” het recht om naar de dichtst bijzijnde dierenarts te gaan om uw hond te laten behandelen. De kosten zijn te allen tijden voor de eigenaar. “Dogs2Care individuele honden uitlaatservice en puppybegeleiding” kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ziektes of verwondingen die uw hond op kan lopen tijdens het uitlaten. Bij schade door uw hond aan derden kan “Dogs2Care individuele honden uitlaatservice en puppybegeleiding” niet aansprakelijk worden gesteld. . Dit geldt zowel voor mens, dier als goederen. De eigenaar van de hond accepteert dat de hond bij thuiskomst vies en nat kan zijn en treft hier zelf maatregelen voor. Echter, “Dogs2Care individuele honden uitlaatservice en puppybegeleiding”, laat de hond zo schoon en droog mogelijk in de woning achter. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de door de eigenaar beschikbaar gestelde middelen. “Dogs2Care individuele honden uitlaatservice en puppybegeleiding” kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de woning en/of inboedel, veroorzaakt door een natte en/of vieze hond. “Dogs2Care individuele honden uitlaatservice en puppybegeleiding”, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of inbraak in/aan de woning. Is dit echter te wijten aan misbruik van de aan “Dogs2Care individuele honden uitlaatservice en puppybegeleiding” beschikbaar gestelde sleutel of wel ernstige nalatigheid, dan dient dit aantoonbaar worden gemaakt. Uw hond dient in het bezit te zijn van een goede halsband en riem. Indien mogelijk (niet noodzakelijk) daaraan een penning met naam, adres en telefoonnummer. Strippenkaarten hebben een geldigheid van 1 jaar. Wanneer het tegoed van de strippenkaart bijna op is, attendeert “Dogs2Care individuele honden uitlaatservice en puppybegeleiding” de klant hierop. De klant kan tijdig een nieuw tegoed bestellen. Er vindt geen automatische verlenging plaats. Abonnementen hebben een geldigheid van 1 maand. Een gekozen abonnement wordt aan het einde van de looptijd automatisch stilzwijgend verlengd, tenzij de klant tijdig heeft aangegeven deze te willen beëindigen. Hierbij wordt een opzegtermijn van minimaal 1 maand voor het aflopen van het abonnement gehanteerd. Indien u zelf besluit te stoppen met “Dogs2Care individuele honden uitlaatservice en puppybegeleiding” is geen teruggave van gelden mogelijk. Dit geldt voor zowel het abonnement als de strippenkaart Dogs2Care individuele honden uitlaatservice en puppybegeleiding.

 

Nieuwlandstraat 106. 2729DW. Zoetermeer. Tel: 0628409579. KvK: 51932717. www.dogs2care.nl ING bank: 6011852 Dogs2Care Algemene Voorwaarden

 

De betaling dient vooraf te gebeuren. Bij gebruik van een abonnement of strippenkaart van “Dogs2Care individuele honden uitlaatservice en puppybegeleiding” dient de betaling uiterlijk op de eerste wandeldag van het desbetreffende abonnement of strippenkaart te worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen. Op weekend en feestdagen geldt een toeslag op het tarief van 20% Wanneer betaling achterwege blijft, kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht. De hoogte hiervan is 20% van het totale openstaande bedrag. Bij herhaaldelijke wanbetaling zal “Dogs2Care individuele honden uitlaatservice en puppybegeleiding” de overeenkomst ontbinden. Annuleren van een wandeling kan tot uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de betreffende wandeling. In geval van de strippenkaart worden tijdig geannuleerde wandelingen niet in rekening gebracht. In geval van het abonnement vind geen restitutie plaats, maar kan de niet genoten uitlaat binnen 2 maanden, op basis van beschikbaarheid, elders worden ingepland. Uitzondering hierop is een aangesloten vakantieperiode van 14 dagen of meer. In die gevallen is restitutie mogelijk. Wanneer de klant tijdens vakanties de uitlaatservice wenst stop te zetten, dan dient deze dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 1 maand van te voren door te geven aan “Dogs2Care individuele honden uitlaatservice en puppybegeleiding” Overige voorwaarden die gelden voor Strippenkaart en/of abonnement staan vermeld op de tarievenlijst. “Dogs2Care individuele honden uitlaatservice en puppybegeleiding” houdt het recht de opdracht tijdelijk op non actief te zetten in verband met vakantie/ziekte. Vakanties dienen uiterlijk 2 weken van tevoren bekend gemaakt te worden aan de klant. In geval van ziekte of overmacht komt de uitlaatservice voor die dagen noodzakelijkerwijs te vervallen. Tussen “Dogs2Care individuele honden uitlaatservice en puppybegeleiding” en de klant wordt een overeenkomst afgesloten waarin wordt gerefereerd naar de algemene voorwaarden. “Dogs2Care individuele honden uitlaatservice en puppybegeleiding” behoud zich het recht de algemene voorwaarden en de tarieven te wijzigen.

bottom of page